You are here

Pravidla

Principy hry

Hlavním herním cílem je ovládnutí celého podsvětí - a toho lze dosáhnout pouze nadvládou nad ostatními mafiánskými rodinami.

Převahu nad jinou famílií lze získat jejím rozkladem a následným ovládnutím jejího území. Nic z toho samozřejmě není jednoduché... V čele každé rodiny je vždy silná osobnost - Boss, který má navíc k ruce několik Capo - kapitánů. A ty všechny je potřeba odstranit. Dokud je ovšem naživu jediný kapitán, Boss je nedotknutelný a není možné ho zlikvidovat.

Kapitáni se po smrti mohou reinkarnovat jako obyčejní řadoví členové, aby se mohli zapojit do další hry a pomoci svojí rodině. Pokud ovšem zemře Boss, je po všem - famílie se rozpadá. Upadá do područí té rodiny, které se povedlo zabít jejího Bosse. Boss původní rodiny je ze hry a jeho "poddaní" musí poslouchat rozkazy nových šéfů.

Základní pravidla

 • Hra je sice inspirována zločineckým podsvětím, ale u inspirace to končí. Násilí nepodporujeme! Jde o hru, ve které je dovolen pouze lehký fyzický kontakt (dotyk).
 • Pokud to není jinak upřesněno, všichni hráči musí být registrováni jako členové daného střediska.
 • Věk zabijáků a dalších lidi, podílejících se na organizovaném zločinu, není omezen. Výjimku tvoří šéfové - Boss a Capo (viz níže).
 • Je zakázáno porušovat jakékoliv vyhlášky či zákony a vědomě provádět činnost, která by měla zbytečné negativní dopady na civilisty (nehráče).
 • Je zakázáno vnikat na cizí oplocené soukromé pozemky, do uzavřených budov apod.
 • Je nutné dodržovat obezřetnost při práci s osobními údaji. Všechny osobní složky bude mít u sebe jeden člověk - Boss famílie nebo jeho kapitán. Tento člověk se postará o to, aby se složky někde nezapomněly a aby k nim neměly přístup cizí osoby. Členům rodiny (zabijákům) je dá k nahlédnutí - ti si z nich mohou opsat např. adresy, ale ne celý text. I takové poznámky však podléhají zničení (skartace, spálení, ...) v případě, že už nebudou potřeba. Je zakázáno informace z osobních složek zneužívat (např. spamování mobilů, e-mailů) nebo je předávat dalším osobám. Osobní složky budou na konci hry vráceny organizátorům.
 • Všechny údaje uvedené v profilu na webu (např. občanské jméno) musí být pravdivé.
 • Do fór a komentářů nepište osobní údaje (přesné adresy apod.). Ty jsou (narozdíl od profilů) veřejně přístupné.
 • Jméno si každá rodina vybírá sama, přičemž je doporučeno vžít se do jedné z rodin, které vznikly po Castellamarské válce (Bonanno, Genovese, Colombo, Gambino a Lucchese) a které reprezentují rozdělení zachované do současnosti.
 • Pravidla se v průběhu hry mohou měnit či doplňovat. Taková změna se vždy předem objeví na úvodní stránce tohoto webu.

Jinak platí, že co není zakázáno, je povoleno. Samozřejmě... s rozumem.

Šéfové

 • Šéfové se skládají z jednoho Bosse a čtyř Capo (kapitánů).
 • Věk šéfů je minimálně 15 let.
 • Šéfy si vybírají členové samotné rodiny a nemusí odpovídat hiearchii ve středisku.
 • Každý šéf musí poskytnout podrobné osobní informace, které budou následně předány ve formě osobní složky do ostatních famílií.
 • Každý šéf obdrží "psí známku", kterou musí neustále nosit u sebe.
 • Alespoň 3 z 5 šéfů musí přes týden v Písku bydlet nebo studovat nebo pracovat.
 • Šéfové, kteří tuto podmínku nesplňují, musí alespoň dvakrát do měsíce přijet do Písku na víkend, vždy alespoň na 24 hodin. Taková cesta musí být vždy dopředu ohlášena - alespoň 24 hodin před příjezdem se ve fóru musí objevit informace od kdy do kdy v Písku bude, jak, kdy a odkud přicestuje (viz vzor).

Zabijáci

 • Každý zabiják musí být registrovaný na webu. Zabijákem se stane takový řadový člen, který získá licenci. O licenci si může požádat založením vlákna ve fóru - viz vzor. Po udělení obdrží e-mailem licenci k vytisknutí. Bez této licence nemůže útočit.
 • Výjimku tvoří Boss a Capo, kteří licenci nepotřebují a při zabíjení se prokazují svojí psí známkou. Všechna ostatní pravidla týkající se zabíjení platí i pro Bosse/Capo.
 • Každý zabiják může zaútočit na konkrétního šéfa pouze jednou. Pokud bude neúspěšný, nesmí útok na stejného šéfa opakovat. Může ale na útoku spolupracovat s jiným zabijákem a při útoku mu pomáhat (např. odvádět pozornost), pouze nesmí být vrahem - při útoku nesmí být ozbrojen.

Lov

 • Boss smí být zabit až poté, co jsou zabiti všichni jeho Capo.
 • Útok může být dvojího druhu. "Škrcením" - bílou rukavicí a nebo "podřezáním" - zubním kartáčkem. V obou případech jde pouze o symbolickou akci a musí být provedena s citem!!! Brutální vraždy se nebudou počítat! :-)
 • Při útoku "škrcením" stačí oběti lehce položit ruku v bílé rukavici na krk, nejlépe zezadu. Pokud oběť uhne a ke kontaktu nedojde, útok se nezdařil.
 • Při útoku "podřezáním" smí být použit pouze kartáček pro tento účel nově zakoupený. Musí být čistý, klasické jednoduché konstrukce (maximálně odpružená hlava :-). Žádný mezizubní a žádná elektrika! :-) Na první pohled musí být zřejmé, že jde o zubní kartáček. Za úspěšný útok se bere i kontakt s oblečením (např. šálou). Samotný fyzický kontakt se omezuje na lehké přejetí kartáčkem přes přední část krku.
 • Je zakázáno útočit v případě, že by to někoho mohlo ohrozit (např. při řízení, vstupování do vozovky apod.).
 • Je nutné zachovávat příměří na všech školních akcích potencionální oběti. "Školní akce" je taková, při které je plánovaný dohled učitele - tedy např. vyučování, výlet, návštěva divadla nebo sportoviště. Stejné pravidlo platí pro cestu na takové místo - pokud je taková cesta organizovaná a pod dohledem, platí dočasné příměří. Toto omezení je oboustranné - šéf je chráněn, ale také nesmí útočit.
 • V místech, která jsou vyhlášena jako DMZ (demilitarizované zóny), je nutné zachovávat příměří a klid zbraním. Aktuální DMZ jsou:
  • budova školy, kterou obět pravidelně navštěvuje
  • budova školní jídelny, kterou obět pravidelně navštěvuje
  • kostely
  • písecký klášter a jeho areál
  • písecký kulturní dům
  • volební místnosti a související budovy
 • Nesmí se útočit také na společných plánovaných skautských akcích. Tedy takových, které se konají pod hlavičkou skautů, a kterých se ve stejném místě a čase účastní alespoň dvě střediska. Za takovou akci se samozřejmě nepovažuje cokoliv svázané pouze s mafií. Typicky jde o sraz středisek. Typicky nejde o kroužek vyšívání nebo trénink frisbee.
 • V případě společného navštevování akcí nebo míst několika členy různých rodin je doporučeno se domluvit na příměří. To může být omezeno časem, místem, opakováním, atd. Pokud by nedošlo k domluvě, je možné vyvolat diskuzi o rozšíření DMZ.
 • Obrana je založena na tom, že oběť svého útočníka včas odhalí. V takovém případě vezme do ruky svoji psí známku a řekne dostatečně nahlas svoji přezdívku, kterou tam má napsanou. Pokud se mu to povede dříve, než útočník dokončí svojí akci, útok odrazí. Za úspěšnou obranu se považuje i situace, kdy potencionální oběť stihne říci pouze první slabiku přezdívky. Obrana může být použita až ve chvíli, kdy je u zabijáka spatřena zraň (jediná výjimka viz následující bod).
 • Boss se smí bránit i v případě, že nevidí zbraň. V takovém případě není útočník zablokován natrvalo, ale pouze na jednu hodinu. V případě obrany s viditelnou zbraní je útočník stále zablokován natrvalo. V každém případě obrana nesmí být založena na tom, že šéf jde po městě a dokola vyvolává svoji přezdívku - všeho s mírou.
 • V případě úspěšného útoku předá oběť svoji psí známku svému vrahovi. Ten ji pak dopraví Bossovi jejich rodiny.
 • Každý útok, ať už zdařený či nezdařený, musí být zapsán do fóra na webu (viz vzor) včetně popisu. Pokud se oba aktéři nedomluví jinak, je za tento zápis zodpovědná oběť (i v případě, že se útok nepovede).

Předčasné ukončení

Pokud bude z nějakého důvodu nutné ukončit hru předčasně, úspěch famílie bude vyčíslen tak, že za každého vlastního přeživšího šéfa bude 5 bodů a za každého zavražděného cizího šéfa 10. Z rodiny ale musí přežít alespoň Boss, jinak je rodina neúspěšná.

Další pravidla

Další závazná pravidla viz Rodiny a O mafii.