You are here

Rodiny

Obecně

Rodina je základ - a v tomto případě to platí obzvláště. Technicky vzato jde o seskupení spolupracujících mafiánů, kteří si navzájem pomáhají při provozování nelegální činnosti, ale i mimo ni. Její členové dodržují kodex mafie, jehož součástí je především loajalita k famílii a také omerta - povinnost zachovávat mlčenlivost o všech aktivitách mafie a jejích členů. Toto omezení se nevztahuje pouze na informace o vlastní rodině. A na konec... rodinu nelze zradit, aniž by to pro dotyčného nemělo otřesné následky...

Každá rodina má svoje tajné heslo, které slouží mimo jiné k registraci jejích členů na tento web.

Hiearchie rodiny

Každá famílie má přesně danou hiearchii. Od mafiánského Bosse (Dona) - hlavy rodiny, přes jeho Capo (kapitány) až k řadovým členům - zabijákům a přisluhovačům. K rodině může být přidružen i tzv. outsider - člověk, který stojí mimo rodinu, ale spolupracuje s ní. Outsideři se prozatím do hry nebudou nijak zapojovat, jejich využití však může přijít v budoucnu.

Boss řídí a ovládá rodinu, reprezentuje ji na komisích a na jiných akcích. Za určité situace může být svržen a nahrazen jiným mafiánem.

Komise

Komise je shromáždění Bossů všech famílií. Na Komisi se ctí příměří, což platí i na čas bezprostředně před a po ní (jednu hodinu). Komise se může účastnit pouze Boss a Capo, zabijákům nebo řadovým členům je vstup zakázán.